Sākums > Reģistrācija

Pieslēgties e-rēķiniem

Reģistrācija

Informācija!  Ievadītie dati nepieciešami, lai identificētu klientu un mēs varētu izveidot automatizētu e-rēķinu izsūtīšanu. Ja nepieciešamas izmaiņas e-rēķinu sadaļā, jāsūta pieteikums brīvā formā uz e-pastu info@erikaunko.lv Dati no e-rēķinu sistēmas tiek izdzēsti, kad tiek pārtrauktas līguma attiecības vai pēc klienta pieprasījuma.  (Dati netiek dzēsti klientiem, vai bijušiem klientiem, kuri nav norēķinājušies par saņemtajiem pakalpojumiem)

Ievadot pieprasītos datus, spiežat pogu reģistrēties.  Mēs līdz katra mēneša 3 datumam pārbaudām  ievadītos datus.  Pēc e-rēķina apstiprināšanas katra mēneša 4. datumā automatizēta sistēma izsūta sagatavoto rēķinu.

 

Reģistrēties

E-pasts*
Parole*
Apstiprināt paroli*
Vārds, Uzvārds*
Klienta nummurs